Treninzi

Treninzi su organizirani prema dobnim skupinama od karate vrtića pa sve do natjecatelja.

  • Skupina osoba s invaliditetom odnosno parakarate skupina ima individualizirani i poluindividualizirani pristup te integriran ili poluitegriran program ovisno o potrebama, fazi trenažnog procesa i mišljenju trenera, a trenažni proces u potpunosti je individualiziran prema svakom pojedincu.
  • Karate vrtić čine djeca u dobi od 3 do 5 godina, a kroz trenažni proces prolaze kroz razne igre i vježbe za razvoj motorike i koordinacije te bazične karate tehnike kroz igru.
  • Skupinu početnika čine djeca od 6 godina koja kroz trenažni proces osim razvoja motorike i koordinacije prolaze školu karate te usvajaju osnovne karate tehnike.
  • Natjecatelje čine djeca koja su usvojila osnovnu karate tehniku i odlaze na domaća i međunarodna natjecanja.